Organisasjonsutvikling

VMConsulting hjelper virksomheter i privat, offentlig og ideell sektor og ulike størrelser. Fra start-up’en med de gode ideene til den mest etablerte virksomheten med mange ansatte.

Kjerneleveranser: Organisasjonsutvikling, organisasjonsendring, kultur, konseptutvikling, rolle -og organisjonsforståelse, medarbeiderutvikling, verdigrunnlag, verdiløfte og visjonsutvikling og forretningsmodell

Personlig utvikling

Har du tenkt på at den største investeringen og gaven til dine omgivelser, er investeringen i deg selv? Med personlige utviklingssamtaler og utviklingssmoduler kan du ta regien på å få det livet og den livskvaliteten du ønsker med praktiske verktøy i hverdagen.

Kjerneområder: selvinnsikt, selvtillitt, selvfølelse, personlig integritet, mestringstro, mestringsstrategier, livsmestring, grensesetting, beslutningsvegring, selvledelse, kommunikasjonstrening og motivasjon

Teamutvikling

Har du noen gang lurt på hva slags mekanismer som virker når mennesker kommer sammen? Hva skal til for å sette sammen et godt team, eller hva skal til for at et team presterer på sitt beste?

Kjerneområder: Team mestringstro, Kommunikasjon, konflikthåndtering, tilbakemeldingskultur, etablerering eller justering av teamkontrakt, effektive gruppeprosesser, samarbeidsklima, rolleforståelse og klargjøring for endring

Lederutvikling

Hederen kan være det taket som virksomhetens medarbeidere stanger i, eller den som evner å se mennesker og virksomhetens potensiale og har evnen og motet til å utvikle det.

Kjerneområder: Leders innflytelse og integritet, 360 Lederevaluering med måleinstrumentene LVI (Leader’s Versality Index) eller MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire), allsidighetsledelse, transformasjonsledelse, ledergruppeeffektivitet, lederutviklingsamtaler / ledercoaching, dialog -og kommunikasjonstrening

Om VMConsulting

VMConsulting har fasilitert for og skapt varig transformasjon i mennesker, team og virksomheter siden 2017. Grunnlegger Rebecca Hansens visjon er å utvikle mennesker og virksomheters potensialer og ha motet, tilliten, evnen og kompetansen til å gå med kunden på den reisen som misjonen kreves. Virksomheten er lokalisert i Oslo-regionen med hele landet som nedslagsfelt og har levert konsulenttjenester innenfor organisasjonsutvikling, teamutvikling, lederutvikling og personlig utvikling i offentlig, privat og ideell sektor.

VMConsulting består av Rebecca Hansen, og opererer i partnerskap med flere dyktige fagpersoner. VMConsulting er en stolt samarbeidspartner med det danske konsulenthuset LEAD – enter next level. Rebecca har en master i arbeid og organisasjonspsykologi fra UIO, er samfunnsengasjert sosial entreprenør, en lidenskapelig luftsportsutøver og president I Norges Luftsportforbund.

Rebecca Hansen
Konsultasjon | Rådgivning | Mentorering & Coaching | Kurs, seminar & foredrag

+47 93 85 45 59
rebecca@vmconsulting.no
LinkedIn