Lederutvikling

Hederen kan være det taket som virksomhetens medarbeidere stanger i, eller den som evner å se mennesker og virksomhetens potensiale og har evnen og motet til å utvikle det.

Kjerneområder: Leders innflytelse og integritet, 360 Lederevaluering med måleinstrumentene LVI (Leader’s Versality Index) eller MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire), allsidighetsledelse, transformasjonsledelse, ledergruppeeffektivitet, lederutviklingsamtaler / ledercoaching, dialog -og kommunikasjonstrening