Personlig utvikling

Har du tenkt på at den største investeringen og gaven til dine omgivelser, er investeringen i deg selv? Med personlige utviklingssamtaler og utviklingssmoduler kan du ta regien på å få det livet og den livskvaliteten du ønsker med praktiske verktøy i hverdagen.

Kjerneområder: selvinnsikt, selvtillitt, selvfølelse, personlig integritet, mestringstro, mestringsstrategier, livsmestring, grensesetting, beslutningsvegring, selvledelse, kommunikasjonstrening og motivasjon