Teamutvikling

Har du noen gang lurt på hva slags mekanismer som virker når mennesker kommer sammen? Hva skal til for å sette sammen et godt team, eller hva skal til for at et team presterer på sitt beste?

Kjerneområder: Team mestringstro, Kommunikasjon, konflikthåndtering, tilbakemeldingskultur, etablerering eller justering av teamkontrakt, effektive gruppeprosesser, samarbeidsklima, rolleforståelse og klargjøring for endring