360: You manage what you measure

Forskning viser klare funn på at ikke alle former for lederatferd er konstruktiv, effektiv eller hensiktsmessig. Enkelte lederstiler eller for mye av en bestemt lederatferd kan gi grunnlag for unødvendige mengder med frustrasjon og usikkerhet hos ansatte og kollegaer. Frustrasjon og usikkerhet kan være årsak til mistrivsel, ineffektivitet, og i verste fall resultere i oppsigelser og sykemeldinger på en arbeidsplass. Høy turnover og sykefravær koster en virksomhet mange penger. Samtidig er det minst like viktig og relevant å vite hva virksomhetens ledere gjør i lederrollen som skaper suksess og oppdrift. Når gjennomførte din virksomhet sist en lederevaluering?

 

Ledere trenger å få tilbakemeldinger for å bli bedre i lederrollen

Alle ledere trenger å få tilbakemeldinger på sitt lederskap. Enhver leder som er opptatt av å være i utvikling og lede ut i fra den beste utgaven av seg selv er avhengig av å få en status på hvordan han eller henne oppleves i lederrollen. En 360 lederevaluering gjør det mulig å bli evaluert «i 360 grader» av både kollegaer, kunder, ansatte og ledergruppe som lederen er i kontakt med. Hvordan skal ledere klare å utvikle seg, gjøre mer eller mindre av noe uten at utgangspunktet deres har blitt målt? En måling er en kartlegging og en systematisk måte å gi lederne de tilbakemeldingene de trenger for å vite hva de kan utvikle seg innenfor.

 

Utfordringer med å gi/få tilbakemeldinger

Som leder er det vanskelig å få informasjon fra sine omgivelser på hvordan man oppleves i lederrollen. Av ulike grunner kan det være vanskelig å gi ærlige, direkte og konkrete tilbakemeldinger til sin leder. Det kan eksempelvis skyldes frykt for å bli misforstått, utfordringer med å kommunisere ut sine behov eller ta opp temaer man er redd kan trigge til relasjonskonflikt.  Ved å gjennomføre en 360 tilbakemelding som er anonymisert og som spesifikt skårer på bestemte lederatferder, vil begge parter få en anledning til å gi/motta verdifulle tilbakemeldinger ved satte måledimensjoner, i tillegg til muligheter for å svare i fritekst. Med måleinstrumentet, kan lederen til og med velge å bli målt på nytt etter 6 mnd, for å spore sin egen progresjon. Dette ansvarliggjør lederen ovenfor sin egen utvikling og motiverer han eller henne til å jobbe fokusert med sin lederutvikling.

 

Sørg for at du velger det beste måleinstrumentet

Det finnes flere måter å gjøre en lederevaluering på og det finnes mange metoder og instrumenter på markedet. Ikke alle måleinstrumenter kan vise at de «holder vann» rent statistisk. Dette har med kvalitet og pålitelighet å gjøre (validitet og reliabilitet). Dårlig validitet og reliabilitet skaper utrygghet i forhold til kvaliteten på målingen og usikkerhet om man måler det man faktisk har til hensikt å måle. I tillegg er det relevant å forsikre seg om at variablene som brukes i undersøkelsen har et solid fotfeste i forskningslitteraturen. Det kan være lite hensiktsmessig å bruke ressurser på insentiver som ikke er vist å ha en (betydelig) effekt. En 360 lederevaluering med eksempelvis MLQ og LV1 er kvalitetsmålinger på lederatferd med god sammenlikningsdata og målevariabler.

 

MLQ og LV1 dekker et bredt spenn av ulike og aktuelle lederstiler

Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) imøtekommer de nødvendige statistiske kravene og terskelverdier som forskningen anbefaler og kan vise til dokumentert validitet og reliabilitet. Måleinstrumentet er blitt brukt verden over uavhengig av bransjer og kulturer og er et svært anerkjent verktøy i både anvendt og analytisk sammenheng. MLQ dekker et bredt spenn av ulike og aktuelle lederstiler fra den mest passive og unngående formen for lederatferd (Laissez-faire) til de mest effektive (transformasjonsledelse og transaksjonsledelse). MLQ fremmer et utviklingsperspektiv. Rapporten lederen sitter igjen med etter målingen, vil være «viktig mat» for den videre individuelle lederutviklingen.

VMConsulting opererer i dag selvstendig med en lisens under Hoff Høstmark AS, som eier de kommersielle rettighetene til den norske utgaven av MLQ. VMConsulting er sertifisert og har rettigheter på å bruke LV1 i norsk kontekst. LV1 måler lederens allsidige evne til å balansere mellom fire ulike ledertilnærminger; styrende, støttende, strategisk og operativt lederskap. Her undersøkes det om du gjør for lite, for mye eller akkurat passe av den bestemte lederatferden eller fokusområdet. Forskning viser at det er minst like ineffektivt å gjøre for mye av noe (ofte det vi er gode på) som å gjøre for lite av noe og som vi burde gjøre mer av.

 

En lederevaluering skal gjøres i en atmosfære av trygghet, utforskning og nysgjerrighet

Evaluering og vurdering av seg selv har mange mennesker generelt et forknytt forhold til. En lederevaluering skal gjøres i en atmosfære av utforskning, trygghet og nysgjerrighet, framfor å utnytte anledningen til å arrestere enkeltpersoner. Derfor fokuserer VMConsulting på å tilrettelegge for høy psykologisk trygghet for både ledere som skal evalueres og de som skal evaluere lederen eller kollegaen sin. På den ene siden må lederne føle seg trygge på at evalueringen som gis er konstruktiv. På den andre siden er det nødvendig at de som skal evaluere, føler seg frigjort til å være ærlig og konkret i sine tilbakemeldinger til sin leder.

 

Kartleggelse av lederatferd er et effektfullt og strategisk tiltak

Lederevaluering er aktuelt for deg og dine ledere uavhengig av hvilken bransje dere tilhører, organisasjonsstruktur, lederposisjon og ansiennitet. Kartleggelse av lederskapets status quo er et effektfullt, proaktivt og strategisk tiltak for bevisstgjøring og videre lederutvikling får både virksomheten og de ansatte. Det viktigste med en gjennomføring av 360 lederevaluering er å sette lederatferd og lederutvikling på agendaen.
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *