360: You manage what you measure

Forskning viser klare funn på at ikke alle former for lederatferd er konstruktiv, effektiv eller hensiktsmessig. Enkelte lederstiler eller for mye av en bestemt lederatferd kan gi grunnlag for unødvendige …