Lederutvikling – bli bedre rustet til å lede i morgendagens utfordringer

Det er noe friskt med begrepet utvikling. Utvikling innebærer bevegelse, prosess og retning. Progresjon er målet og stagnasjon et onde. Ledelse er ikke et unntak. Effektiv ledelse er sjeldent et resultat av personlighet alene eller en rekke tilfeldige hendelser. Hvorfor overlate lederutviklingen til tilfeldighetene?

 

Hva er en effektiv leder?

Å bli en effektiv leder gjennom å utvikle seg i lederrollen handler ikke om at lederen skal streve mot perfeksjon, bytte personlighet eller fokusere på effektivitet kun i kontekst av tidspress. I følge definisjoner på ordet «effektivitet» vil en leder oppleves som effektiv når han eller hun evner å kombinerer forskjellige lederferdigheter og lederatferd i tråd med hva den enkelte situasjon krever, som skaper virkningsfulle prosesser blant de som ledes og som gir god resultater. Dette kan eksempelvis slå positivt ut i gruppeprosesser mellom ansatte, men også rent økonomiske som et resultat av lite prosesstap i teamet, fordi de ansatte evner å jobbe konstruktivt og effektivt sammen.

 

På en side handler lederutvikling om å skape en bevisstgjøring, forståelse og økt fokus rundt egen lederatferd og hva slags effekt atferden har på de som ledes og påvirkes. På en annen side har de mest effektive lederne også et eksternt blikk og god totaloversikt over egen organisasjon, industri og marked som bransjen opererer innenfor. De mest effektive lederne klarer å stå med en «fot i hver leir» med både et internt og eksternt fokus.

 

Transformasjonsledere og “versatile” ledere leder mest effektivt

Transformajonsledelse som lederatferd skiller seg betydelig ut fra andre lederstiler. For eksempel så er transformasjonsledere vist å inspirere sine etterfølgere gjennom; tilknytningen som oppstår i relasjonen, sin utholdenhet i oppdraget som pågår, egen villighet til å ta risiko og deres sterke ønske om å levere gode resultater på vegne av virksomheten. Samtidig evner disse lederne å adressere og imøtekomme individuelle behov og har en sterk tro på viktigheten av å sette sine etterfølgeres utvikling på agendaen slik at de kan nå sitt fulle potensial. Gjennom å stadig oppmuntre til å tenke nytt og aldri slå seg til ro i oppgangstider, er transformasjonslederen hele tiden i forkant. De får raskt tillitt blant ansatte til å løse utfordringer som oppstår, fordi de demonstrerer gjennom sin egen lederatferd at de er villig til å ofre seg og gjøre den jobben som kreves for at hele virksomheten skal levere og nå sine mål.

Versatile (no. allsidige) ledere evner å gjøre “passe” mengder av bestemte lederatferder uten at det ene skal gå på bekostning av det andre. Ledere trenger å lede, utruste og trene andre til å lede, ivareta et strategisk fokus samt opprettholde virksomhetens evne til å være operativ. Å lede for mye innenfor et område er vist å være minst like ineffektivt som der vi leder for lite.

 

Lederutvikling er et strategisk og proaktivt grep for enhver leder

Lederutvikling er ikke bare et tiltak for å komme seg opp på «et minimum» eller opp på et «godt nok nivå», men et strategisk og proaktivt grep for det venter deg rundt neste sving. Ledere trenger å bli utfordret i sine handlingsmønstre og persepsjoner med hva som er vist å gi positive effekter i lederrollen i møte med enkeltmennesker som ledes og teamprosessene man fasiliterer. Lederutvikling er et proaktivt grep som motvirker stagnasjon og utfordrer tidligere «opptråkkede løyper» som ofte er erfarings basert eller styrt av kultur og tradisjoner. Å utvikle seg selv og sitt lederskap er et proaktivt grep fordi det hjelper deg og dine ledere med å posisjonerer dere i møte med morgendagens utfordringer.

 

Ikke bli stående alene i din utviklingsprosess

Det er spennende å lære nye aspekter om seg selv og måten man leder på, samtidig som at et utviklingsløp kan være krevende og litt sårt. Trenger du kartleggelse av din lederatferd kan 360 Lederevaluering være en god start. Trenger du å videreutvikle deg som leder? Skulle du ønske du klarte å kommunisere mer effektivt? Trenger du å bli utfordret og stimulert på nye måter i lederrollen? Lederutvikling skal være en givende, spennende og motiverende prosess. Hvorfor stå alene i en slik utviklingsprosess?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *