Teamutvikling – tilretteleggelse for optimal teamfungering

Human kapitalen er den viktigste ressursen vi har. Et velfungerende team utvikles sjeldent ut i fra tilfeldigheter. Et mål på et velfungerende team er ikke nødvendigvis bare resultater og fremragende prestasjoner, men hvor godt et team evner å fungere sammen i et kontinuerlig dynamisk samspill på vei mot målet. Det hjelper lite å være god til å løpe hundremeters sprint når misjonen krever at teamet jobber gjennomgående godt i et langdistanseperspektiv.

 

Sluttresultatet er ikke alt

I dagens kontekst hvor arbeidslivet preges av stramme tidsfrister og høye krav til kvalitet og leveranse blir fort et teams mål på hvor godt de fungerer sammen, hva det enkelte teamet klarer å levere av resultater innenfor en gitt tidsramme. Team finner vi i stort sett alle bransjer i både privat og offentlig sektor. Dette kan være alt fra tverrfaglige team i ulike etater, ledergrupper i næringslivet, idrettsteam på ulike nivåer, til team i frivillige og non-profitt organisasjoner. Siden team kan forstås som en gruppe mennesker som jobber mot et bestemt mål, så blir ofte innfrielse av målene, pekepinnen på hvor effektiv teamet er. Dette, uten at nødvendigvis team- prosessene har blitt inkludert eller fokusert på «i ligningen».

 

Høy tilfredshet i team gir bærekraftighet

Allmeninger, Hackman og Lehman (1996) etterlot seg noen tankefulle resultater i sin studie på team effektivitet. Et høyt presterende orkesterteam ble funnet å være bemerkelsesverdig mindre tilfreds på jobben, enn fengselsvakter og produksjonsteam i industrisektoren selv om prestere fremragende som team på resultatsiden. Enkelte gruppeprosesser og erfaringer i teamet kan bidra til at teamet leverer, men dette kan gå på bekostning av teammedlemmers ve og vel. Lav tilfredshet er ikke bærekraftig for et teams fungering over tid og i ytterste konsekvens kan lav tilfredshet på jobb være årsak til «gjennomtrekk» av ansatte fordi det blir for krevende eller lite tilfredsstillende å bidra i det lange løp. Er trivselsnivået betydelig lavt bør dette anses som et illevarslende symptom som bør tas alvorlig. Alle er kapable til å maksimere egeninnsats i et tidsrom, men strekkes strikken for langt og kompromisses det for drøyt, kan dette slå kraftig negativt ut i folks indre motivasjonen og trivsel til å ville og klare å fortsette å «gi alt».

 

Hvordan tilrettelegge for optimal teamfungering?

Det er mange grunnleggende faktorer, behov og hensyn som bør være på plass i et team for å få full uttelling på individ -og teamnivå som både eksisterer i en kortsiktig og langsiktig tidsramme.

Alle team har et grunnleggende behov for at grunnstrukturen er definert; at teamet har en felles forståelse for hvorfor de eksisterer og hvordan enheten – teamet, skal fungere.
I praksis kan dette utforskes og leses av i teammedlemmers delte «psykologiske kontrakter» og «delte mentale modeller» som setter føringer for roller, forventninger og arbeidsprosesser. Til sammen kan man se på dette som et teams fundament. Er fundamentet i teamet vaklende vil ikke teamet eller «konstruksjonen» være i stand til å bære, håndtere belastningen, eller være “dimensjonert” for det som konteksten kan kreve av teamet. Videre er det ikke sikkert teamet i et avgjørende klimaks, tør å ta den nødvendige risikoen eller å kjøre på ekstra høyt gir, hvis dem ikke er trygge på at strukturen tåler belastningen over tid. Når fundamentet er lagt kan utvikling av teamprosessene begynne og gode gruppeeffekter og resultater bli en realitet.

 

Hvordan vi ønsker å jobbe og fungere sammen

Team trenger kartlegging, evaluering og utvikling. Uavhengig av hva slags team du leder eller er medlem i og hvor lenge teamet har vært i aksjon, så kan det være konstruktivt med en fot i bakken. Hvordan jobber vi egentlig sammen? Er kommunikasjonen mellom oss effektiv og uten «støy»? Klarer vi å imøtekomme kravene til leveranser fra organisasjonens ledelse og kunder? Hvordan håndterer vi konflikter, endring og motgang? Har vi tillitt til hverandre? Er det trygt å stille «dumme» spørsmål? Innehar vi et rikt nok mangfold av kompetanse og får alle påvirke i beslutningsprosessene som tas? Teamutvikling er aktuelt for deg som; skal kjøre inn et nytt team, videreutvikle og styrke det teamet du allerede har, eller er nysgjerrig på teamets «helsemessige status og fungering».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *